Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1965 c759 500
Reposted fromhominygloop hominygloop viakundel kundel
I stopped going to therapy
because I knew my therapist was right
and I wanted to keep being wrong.
I wanted to keep my bad habits
like charms on a bracelet.
I did not want to be brave.
I think I like my brain best
in a bar fight with my heart.
I think I like myself a little broken.
I’m ok if that makes me less loved.
I like poetry better than therapy anyway.
The poems never judge me
for healing wrong."
— Clementine von Radics
Reposted byjosephineinaya
Sama nie wiem, czy jest mi przykro, ze to wszystko się stało, czy może czuję ulgę, ze to już za mną, ze już to przeżyłam? Ludzi traci się czasem z rozsądku, który celowo mija się z naszą wolą. Jak ktoś rozrywa serce, to się odchodzi nie dlatego, ze się chce, ale po to by zatamować krwawienie. Bo krew na odległość krzepnie znacznie szybciej.
— unk
0825 0bf3 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus vialive-life live-life
2296 f7c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialive-life live-life
To jest właśnie właściwy moment, powiedz głośno że to koniec.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
7523 337e 500
Reposted fromtwice twice viakerosine kerosine
1675 a80d 500
2311 7eb3 500
Reposted fromfor-witches for-witches viajojinthesun jojinthesun
I do not want to be lost in love; I desire to be found.
— Ara

I lost myself in relationships, in family and in friends. Instead of living the life that suited me, I became a chameleon, constantly changing to suit each environment and desperately trying to sit on each high pedestal that others had placed out for me.

I compared, compromised, blended and sold my soul time and again.

I frantically searched for answers to unlock the secret to my unhappiness and in doing so I accused, blamed, demanded and found replies in all the wrong places.

So, I turned it around on myself. If others weren’t at fault, was it I? I had choices. Everything that was in front of me was there because I, and I alone, had put it there. It was time to call myself out and to face up to myself.

Looking in the mirror I had no idea who I was. How could I possibly expect anyone else to value me when I was a confused and distorted mess, a mixture of everyone I had allowed to penetrate me, along with all the negative self-beliefs I had somehow inflicted on myself.

My insides ached with under-nourishment and I realised the reason for this was that I was not living the life destined for me, I was living for everyone else and was doing a pretty bad job of it.

I needed to change and in doing so, I needed to figure out how. I knew it wouldn’t happen overnight—I had taken a long time to become who I was and to change, was going to be a process (...) 

I realised I was trapped in an existence that I didn’t like, and yet, I already had all of the answers to free myself. It was that simple. These questions transformed my life completely, I didn’t just feel different, I became a different person.

I became me.

— Alexsandra Myles
Reposted bypannalittlecalineczka
0269 ea5d 500
Reposted byinayacompletelydifferentstaystrongangiemajaannaniskowoRudeGirlmalusiaacallisiazgubilamsiebadgirlxchocolatexEllaEllasomeonelikemecharliedoesntlovemenxkxbeltaneSkydelanmr-absentianestleeblondiNeverTrueLovedasylopathwhippedcream92muminekellijahmalajnainaunterlandWinterwarezelentarienieobecnosc
Dekalog prostoty:

1. Przyjmuj życie takie, jakie jest, bez prób wyjaśniania, analizowania, rozkładania wszystkiego na czynniki pierwsze.

2. Pamiętaj, że mniej znaczy więcej, zwłaszcza jeśli to mniej jest najwyższej jakości.

3. Zamiast wzbogacać swoje życie w przedmioty, wzbogacaj swoje ciało w zmysłowe doświadczenia, serce w uczucia, a umysł w wiedzę.

4. Kupuj tylko to, co niezbędne, a to co zbędne oddawaj, sprzedawaj lub wyrzucaj.

5. Prostota uwalnia, wzbogaca i pozwala stworzyć miejsce dla spraw najważniejszych, zatem uprość swoje życie.

6. Nie pozwól aby przeszłość zawładnęła przyszłością, ani nie sprawiła, że przegapisz możliwości jakie ofiarowuje ci teraźniejszość.

7. Jedz mało i dobrze, wysypiaj się, ćwicz, medytuj, nie przestawaj się uczyć, spotykaj się z ludźmi, decyduj o swoim życiu i odnajduj w każdym dniu tyle radości, ile tylko możesz.

8. Nie krytykuj. Zamiast zajmować się cudzymi wadami, zajmij się swoimi.

9. Doskonal sztukę życia w samotności i doceniaj chwile spędzane w odosobnieniu.

10. Milcz. Wzbudzisz w ten sposób o wiele więcej szacunku
— Sztuka minimalizmu w codziennym życiu wg Dominique Loreau
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viatulipanowa tulipanowa
0664 063f 500
2244 5aef
Reposted fromclitoris clitoris viaSukkie Sukkie
Sadness gives depth. Happiness gives height. Sadness gives roots. Happiness gives branches. Happiness is like a tree going into the sky, and sadness is like the roots going down into the womb of the earth. Both are needed, and the higher a tree goes, the deeper it goes, simultaneously. The bigger the tree, the bigger will be its roots. In fact, it is always in proportion. That's its balance
— Osho
Reposted byhormeza hormeza
Be patient toward all that is unsolved in your Heart and try to Love the questions themselves, like locked rooms and like books that are now written in a very foreign tongue. Do not now seek the answers, which cannot be given you because you would not be able to live them. And the point is, to live everything. Live the questions now. Perhaps you will then gradually, without noticing it, live along some distant day into the answer..."
— Rainer Maria Rilke
Reposted byhormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl